Centrum Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin is gehuisvest in Het Gebouw. U kunt dus makkelijk langslopen voor al uw vragen over opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Op de website www.cjgleiden.nl en https://www.facebook.com/cjgleiden staat actuele informatie over cursussen, workshops etc. Hieronder staat beschreven hoe de samenwerking met onze school is.

Onze school en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) werken nauw samen. Binnen het CJG zijn onder andere jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten werkzaam.

Deze medewerkers van de Jeugdgezondheidzorg (JGZ) vormen een vaste schakel tussen het CJG en de basisschool en nemen onder andere deel aan de ondersteuningsteams en overleggen van onze school. Ouders wordt daarvoor toestemming gevraagd. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt u aangeboden door de GGD Hollands Midden.

Wat doet JGZ op de basisschool?
Op vaste momenten volgen zij de groei en ontwikkeling van alle kinderen. Tijdens de basisschoolperiode nodigen zij alle kinderen uit als ze in groep 2 en 7 zitten. Natuurlijk kunt u naast de vaste momenten altijd contact met hen opnemen als u vragen of zorgen heeft over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind.  Op verschillende manieren kunnen zij op uw vraag ingaan. Bijvoorbeeld door het geven van een advies, een gesprek (volgens Triple P methode), een themabijeenkomst of een cursus.

Zijn er zorgen over uw kind dan besteedt de JGZ daar extra aandacht aan. Samen met u, de ouders/verzorgers, en de school bespreken zij wat nodig is om de zorgen aan te pakken. Zonodig overlegt de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige in overleg met u met de huisarts, specialist en/of andere instanties.

Een gezond schoolleven is belangrijk. Daarom geeft het CJG adviezen over veiligheid, hygiëne, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en beweging en dergelijke. Zij steunen de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten.

Hoe bereikt u het CJG?
Wilt u iets vragen of in gesprek met een medewerker van de Jeugdgezondheidzorg van het CJG dan vindt u informatie over de openingstijden op de website van het CJG: www.cjgzuidhollandnoord.nl Klik op uw woonplaats.
Alle CJG’s zijn telefonisch te bereiken via  088 – 254 23 84 of u stelt een (anonieme) vraag via de website.
De leerkracht of interne begeleider kan u ook informeren over de bereikbaarheid van de JGZ of het CJG.