Groepen

De Singel heeft 9 groepen. In elke groep zitten gemiddeld 20 leerlingen. Leerlingen uit groep 1 en 2 zitten bij elkaar in de groep, vanaf groep 3 zijn het homogene groepen.

Sinds februari 2016 heeft de Singel een Internationale Taalklas, InKT. Een klas voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet beheersen. Het doel is dat zij binnen 40 schoolweken het Nederlands zo beheersen dat ze doorstromen naar een reguliere groep, op de Singel of op een andere basisschool.

Er is een goede samenwerking met de peutercentrum Het Gebouw en het kindercentrum De Tovertuin zodat de doorstroom van de voorschoolse voorziening goed kan verlopen.

Naast bovenstaande groepen heeft de Singel een breed aanbod van ‘extra klassen’, voor of onder schooltijd, om de leerlingen optimaal te bedienen.