Groep 5

Welkom in groep 5!
Groep 5 heeft dit jaar twee leerkrachten, Juf Marije en juf Mariska.

Algemene informatie
De gymles is iedere week op dinsdag en vrijdag. Zorgt u voor passende gymschoenen, een broek en een shirt?

Huiswerk
Alle kinderen krijgen op woensdag hun huiswerkmap mee. Op woensdag moet de map altijd weer ingeleverd worden.
In groep 5 krijg je voor 3 vakken huiswerk:

Voor rekenen hebben we een werkboekje
Voor spelling oefen je elke week op de computer met BLOON
Voor begrijpend lezen oefen je elke week op de computer met Nieuwsbegrip

De wachtwoorden om in te loggen voor BLOON en Nieuwsbegrip zitten in de binnenkant van je huiswerkmap.
LET OP! Bewaar de wachtwoorden goed, want je hebt ze het hele jaar nodig!

Handige websites:
In de klas werken de kinderen achter de computer met schoolprogramma’s van o.a. de rekenmethode ‘Wereld in getallen’, de methode voor taal en spelling ‘Taal Actief’, begrijpend lezen met ‘Nieuwsbegrip’ en de wereldoriënterende vakken.

Oefenen met begrijpend lezen: www.nieuwsbegrip.nl (login met je eigen wachtwoord)
Oefenen alle vakken: http://www.meestermichael.nl/leerlingen/5%20start.html
Oefenen met lezenhttp://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/
Oefenen met klokkijken:  http://www.kedg.nl/mont/klok.html,
maar ook op: http://www.klokkijker.nl/
Oefenen met tafels: www.tafelsoefenen.nl

Oefenen met sommen:
http://www.leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/groep/5.htm,
maar ook op: http://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5,
en op: http://www.onlineklas.nl/flash/erbij%20en%20eraf.html