Groep 6


Welkom in groep 6!

Dit schooljaar krijgen we les van meester Willem van Gemert en Juf Merel Verschure is onze onderwijsassistent.

Vakgebieden
Rekenen doen we met Wereld in Getallen. Voor taal en spelling gebruiken we Taal Actief. Met Nieuwsbegrip proberen we ons te verbeteren in begrijpend lezen. Maar we werken ook met Natuniek, De Blauwe Planeet, Speurtocht, Pennenstreken. Met deze materialen en nog veel anderen kunnen we ons op onze eigen manier verbeteren.

Maar hier zijn nog een aantal bruikbare tips om je te verbeteren. Lees minimaal zo’n 10 minuten per dag. Oefen de tafels van 1  t/m 10 regelmatig. Werk netjes aan je huiswerk en schrijf met een blauwe pen.

Als advies van de meester krijgen we dagelijks mee: Ga op tijd naar je bed.


Websites om te oefenen

Algemeen:
http://www.schooltv.nl/docent/project/1557747/schooltv-weekjournaal/
http://www.spelletjesplein.nl/sitemanager.asp?pid=18&plein=14
http://meesterronald.maakjestart.nl/

Oefenen met lezen:
http://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/
http://www.boekenzoeker.org/
http://www.leesplein.nl/

Oefenen met klokkijken:
http://www.kedg.nl/mont/klok.html,
maar ook op: http://www.klokkijker.nl/

Oefenen met tafels:
http://www.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html,
http://www.tafelsoefenen.eu/.

Oefenen met taal:
http://wp.digischool.nl/taal/bovenbouw/
http://obsdewestwijzer.yurls.net/nl/page/664590
http://www.vandale.nl/opzoeken#.Uh48II7WEYE
http://www.spreekwoord.nl/

Voor wereldorientatie:
http://wp.digischool.nl/wereldorientatie/bovenbouw/
http://www.schooltv.nl/vroegerenzo/
http://www.wnf.nl/nl/bibliotheek/index.cfm
http://www.natuurinformatie.nl/ndb.wnf/natuurdatabase.nl/i000913.html
http://www.droppiewater.nl/

Voor muziek:
http://www.kindersongs.nl/online/
http://www.orkestkidsite.nl/default.aspx
http://www.zangmakers.nl/