InKT

Welkom in InKT!

De leerkrachten van deze groep zijn juf Marleen Zirkzee en juf Mariska van Es.
Juf Francien Patiwael is de onderwijsassistent in InKT.

De leerlingen van deze groep (7-12 jaar) komen uit alle werelddelen. Ze leren in 40 weken zodanig Nederlands dat zij daarna kunnen doorstromen in reguliere groepen in het basisonderwijs in Leiden en omgeving. De leerlingen stromen gedurende het schooljaar in. Tijdens de gymlessen draaien de leerlingen mee met hun leeftijdsgenoten in de reguliere groepen van onze school. Gaat een leerling na de 40 weken naar een andere basisschool dan worden met die school afspraken gemaakt over het meedraaien/wennen. Ons advies is dat leerlingen in hun directe woonomgeving naar school gaan.

Websites
Hieronder allerlei handige websites om te oefenen met de Nederlandse taal en andere vakken:

www.schooltv.nl

www.tafelsoefenen.nl

www.taal-oefenen.nl

www.squla.nl