Extra klassen op de Singel

Op De Singel willen wij het beste voor uw kind. In samenwerking met andere partners zijn er extra klassen voor onze leerlingen die aansluiten bij bepaalde onderwijsbehoeften. Deelname aan zo’n klas gebeurt altijd na een gesprek tussen leerling, ouders, leerkracht en Intern Begeleider. Hieronder staat een kort overzicht van dit aanbod.

Ik lees met jou – in samenwerking met de Voorleesexpress voor leerlingen uit groep 4 om het leesplezier en leesbegrip te verhogen.
Schakelklas groep 2/3 – twee keer week voor kinderen in groep 2 of 3 ter ondersteuning van het leesproces.
Plusklas – elke donderdagmiddag een aangepast programma voor de meer- en hoogbegaafde leerling uit groep 5 t/m 7.
Topklas – elke woensdagmiddag na schooltijd voor kinderen met een goede score op rekenen maar die met taal achterblijven. Voor leerlingen uit groep 6 en 7.
PreBona – 2-wekelijks op dinsdagmiddag voor begaafde leerlingen uit groep 8. De lessen vinden plaats op het Bonaventura College Burggravenlaan.
Weekendklas – elke zondag voor leerlingen in groep 7 t/m brugklas. Georganiseerd door JES Rijnland in Kinderrechtenhuis.
NIEUW IN 2018: Huiswerkkamer – twee keer per week voor leerlingen van groep 7 t/m brugklas. Georganiseerd door JES Rijnland en BplusC.

De Topklas, Ik lees met jou en worden gefinancierd door een onderwijskansensudsidie van de gemeente Leiden.
De Plusklas wordt bekostigd uit middelen van de twee schoolbesturen.
PreBona wordt bekostigd door ons bestuur, Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden.
Huiswerkkamer wordt bekostigd door gemeente Leiden
Schakelklas groep 2/3 wordt bekostigd door gemeente Leiden.

Een aantal van deze klassen zijn ook toegankelijk voor leerlingen van de andere twee basisscholen in het Gebouw. Plaatsing in deze klassen gebeurt altijd na overleg met ouders en kinderen. Er is beperkt plek en daarom zijn er, naast motivatie, voorwaarden vastgesteld waar de kinderen aan moeten voldoen om geplaatst te worden.