Het Gebouw

De Singel is een Brede School in Het Gebouw. Samen met de andere partners in Het Gebouw streven wij er naar om samen met u, uw kind optimaal te laten ontwikkelen.

Naast het CJG en huisarts is er een kinderfysiotherapeut en logopediste aanwezig. Tevens maken de leerlingen gebruik van de bibliotheek van BplusC zodat zij ook onder schooltijd een ruime keus aan boeken hebben. De sporthal wordt gebruikt voor de gymlessen en naschoolse activiteiten.

Stichting Libertas Leiden verzorgt een ruim aanbod activiteiten na schooltijd en in de vakanties. De ruime hal gebruiken wij voor de presentaties voor ouders en kinderen.

De combinatiefunctionarissen Sport en Cultuur verzorgen onder en na schooltijd extra activiteiten voor de leerlingen. Door de goede samenwerking met Peutercentrum Het Gebouw en kinderdagverblijf De Tovertuin, kunnen wij ons bijna een integraal kindcentrum noemen.

Op de pagina’s van onze partners staat meer over hun activiteiten.