Nieuwe Ouders

U bent op zoek naar een basisschool voor uw kind? Dan telt maar één ding: u wilt een school waar uw zoon of dochter helemaal tot zijn of haar recht komt. Dus u gaat op zoek naar een school die aanvoelt wat uw kind nodig heeft en het onderwijs op hem of haar afstemt. Herkent u zich hierin? Dan bent u van harte welkom op onze basisschool.

De Singel heeft leerlingen met een verschillende culturele achtergrond. Veel kinderen worden meertalig opgevoed en komen met een verschillende achtergrond bij ons binnen. Wij zijn gewend om met verschillen tussen leerlingen om te gaan en kunnen dus goed inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte is 18 leerlingen.

De Singel is één van de scholen van brede school Het Gebouw en biedt voor u en uw kind een breed scala aan extra activiteiten tijdens en na schooltijd. Ook is er buitenschoolse opvang in Het Gebouw aanwezig.

Heeft u interesse in onze school dan nodig ik u graag uit voor een gesprek zodat wij de mogelijkheden voor uw kind kunnen bespreken. Wij adviseren u zich te oriënteren op een basisschool als uw kind 2,5 jaar is. Het is voor de schoolorganisatie belangrijk om goed te weten hoeveel kinderen er in een schooljaar starten in verband met grootte van de groepen en het aantal leerkrachten.

Heeft u verhuisplannen en heeft u al schoolgaande kinderen? Dan adviseren wij u om zo snel mogelijk een afspraak te maken zodat wij goed kunnen afstemmen of wij uw kind het onderwijs kunnen bieden dat het nodig heeft.

De school heeft geen wachtlijst.

Tot ziens op de Singel!