Ouder op de Singel

DSCF8620De betrokkenheid van ouders tijdens de schoolloopbaan van hun kind is heel belangrijk.  Op de basisschool wordt de basis gelegd voor de schoolloopbaan van uw kind.  Kinderen leren op school niet alleen de vaardigheden lezen, schrijven en rekenen maar ook met elkaar samenwerken en spelen.  Ze ontwikkelen hun zelfvertrouwen en worden steeds zelfstandiger.

De ouders zijn de opvoeders. Ook u geeft uw kind waarden en normen mee, werkt aan zelfstandigheid en leert uw kinderen met anderen om te gaan. Als ouders en school van elkaar weten wat ze belangrijk vinden in opvoeding en onderwijs kunnen zij ook goed met elkaar samenwerken.

Leerkrachten en directie willen altijd met u in gesprek en samen zoeken naar wat uw kind nodig heeft. Wederzijds vertrouwen is belangrijk. Ook bij onze oudercontactpersoon kunt u terecht voor vragen over uw kind, de opvoeding thuis of andere zaken waar u als ouder tegenaan kan lopen. Gezamenlijk kijkt u welke stapjes u kunt maken om tot een oplossing/antwoord te komen.
In de groepen 5 t/m 7 doen de ouders vier keer per jaar mee aan het project ‘Samen werken aan Leren’. Tijdens vier bijeenkomsten krijgen de ouders instructie over de lesstof en uitleg hoe ze hun kind thuis kunnen ondersteunen bij het maken van huiswerk.

P1010288

Samen werken aan Leren

Bij de kleuters is er dagelijks spelinloop. U kunt dan samen met uw kind een activiteit doen. Bij de start van een nieuw thema vertelt de leerkracht u wat u thuis kan doen met uw kind en welke ouderactiviteiten er op school zijn.
De inloop in groep 3 en 4 is elke woensdag- en vrijdagochtend. Deze inloop is vooral gericht op leesactiviteiten.