Ouderraad, ouderbijdrage en MR

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt 45 euro per kind. Met dit geld worden de extra activiteiten bekostigd zoals bijvoorbeeld het schoolreisje, het Sinterklaasfeest, de sportdag, 3 oktober en Carnaval.
Deze activiteiten worden met de ouderraad georganiseerd en zijn extra naast het lesprogramma. Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden! En dat is een gemis voor uw kind. Extra donaties voor de ouderbijdrage zijn altijd welkom!

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een factuur. Is het echt niet mogelijk om digitaal te betalen kunt u gepast contant betalen bij de penningmeester van de ouderraad, Lilian van Hage. Is het lastig om het bedrag in één keer te betalen dan kunt u ook een betalingsregeling afspreken.
Uw vragen kunt u ook mailen naar ouderraadsingel@gmail.com.
De ouders van de ouderraad
Feyza Bensaid – moeder van Dalila, groep 6
Zhour Bajait – moeder van Walid Akram groep 7
Samira Bencaid – moeder van Asma groep 5
Ghariba Seddaiki – moeder van Maisam groep 4 en Lina Sbaai, groep 6
Touria El Bojaddaini: moeder van  Sara en Ishak, groep 7
Marjolein Brouwer: moeder van Gideon Brouwer, groep 3
Jamila Makkor: moeder van Mohammed El Mas,  groep 8 en Yousra, groep 7
Penningmeester: Lilian van Hage, administratief medewerker De Singel

Medezeggenschapsraad
Maarten Brouwer – vader van Gideon Brouwer groep 3
Meneer El Mashouli – vader van Mohammed en Yousra,  groep 8 en 7
Arend-Jan Sleijster – leerkracht groep 4 (secretaris)
Vera Karssing- leerkracht groep 8