Schoolgids en schoolondersteuningsprofiel

In onze schoolgids, Schoolgids ‘De Singel’ 2018-2019, kunt meer informatie lezen over onze visie en organisatie van ons onderwijs. De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld door de MR.

In het kader van Passend Onderwijs heeft elke school een ondersteuningsprofiel geschreven waarin staat wat de school leerlingen kan bieden aan extra ondersteuning. In het document SOP 2014-2018 kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn op De Singel.

De Singel is een van de scholen van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). Regelingen en protocollen die voor de hele stichting gelden staan op de website van SCOL. www.scoleiden.nl