Schoolgids en schoolondersteuningsprofiel

In onze schoolgids, schoolgids-de-singel-2016-2017, kunt meer informatie lezen over onze visie en organisatie van ons onderwijs. De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld door de MR. In september komt de nieuwe schoolgids uit voor het schooljaar 2017-2018.

In het kader van Passend Onderwijs heeft elke school een ondersteuningsprofiel geschreven waarin staat wat de school leerlingen kan bieden aan extra ondersteuning. In het document sop-2014-2018 kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn op De Singel. Of bekijk het filmpje waarin directeur Annemieke Raad vertelt wat Passend Onderwijs op De Singel betekent.

De Singel is een van de scholen van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). Regelingen en protocollen die voor de hele stichting gelden staan op de website van SCOL. www.scoleiden.nl