Schooltijden en vakanties

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
groep 1 t/m 4 08.30 – 11.30 uur en 12.15 – 14.45 uur.
groep 5 t/m 8, InKT 08.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur.
Woensdag: 8.30 – 12.15 uur.

Overblijven
De kosten voor het overblijven zijn dit schooljaar €50,=.  U ontvangt begin van het schooljaar informatie over de betaling. Uw kind mag ook thuis eten, dan zijn er geen kosten.  Wilt u dit aan het begin van het jaar doorgeven aan de groepsleerkracht? Tijdens het overblijven is er sport- en spelbegeleiding van de Ricardo van Rhijn Foundation. Omdat we met drie scholen van twee pleinen gebruik maken tijdens het overblijven,  is het helaas niet mogelijk dat de boven- en onderbouw gelijktijdig pauze hebben. Mocht dit voor een probleem zorgen kom dan naar de directie om samen naar een oplossing te kijken.

Schoolvakanties 2018-2019
Maandag 27 augustus 2018 is de eerste lesdag van het schooljaar 2018-2019. Wij verwachten alle kinderen weer op tijd op school. Er mag in de eerste twee weken na de zomervakantie geen verlof worden gegeven.

vakanties Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie 22 oktober 2018 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari 2019 1 maart 2019
Meivakantie (incl. Goede Vrijdag en Pasen) 19  april 2019 3 mei 2019
Hemelvaartsweekend 30 mei 2019 31 mei 2019
Pinkstervakantie 10 juni 2019 14 juni 2019
Zomervakantie 22 juli 2019 1 september 2019

Studiedagen team schooljaar 2018-2019:
Dinsdag 18 september 2018
Dinsdag 6 november 2018 (alleen de kleuters zijn vrij!)
Donderdag 22 november 2018
Vrijdag 21 december 2018
Maandag 4 februari 2019
Dinsdag 5 februari 2019
Woensdag 27 maart 2019

Lesvrije middagen schooljaar 2018-2019.
De school is deze dagen om 12.15 uur uit:

Dinsdag 2 oktober 2018 (vandaag tot 13.00 uur !)
Dinsdag 4 december 2018
Donderdag 24 januari 2019
Vrijdag 22 februari 2019
Vrijdag 12 april 2019
Maandag 1 juli 2019
Vrijdag 19 juli 2019